Nahoru

Jízda v jízdních pruzích a předjíždění s přívěsem

Legislativa

 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění, pozměněný zákonem 297/2011 Sb. a zákonem 230/2014 Sb.
 • Jízdu v jízdních pruzích řeší §12 zák. 361/2000Sb.

Jízdní souprava delší než 7 metrů

Mimo obec:

Jízda v pruzích:

 • Pro jízdní soupravu o celkové délce převyšující 7 metrů platí některá omezení vyplývající z §12 zák. 361/2000Sb., odstavců 2 a 4.
 • Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Předjíždění:

 • Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
 • Zároveň však platí, že na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky:

V obci:

Jízda v pruzích:

 • V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
 • Zároveň platí, že na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky.

Předjíždění:

 • V obci je při předjíždění situace podobná jako mimo obec, neboť opět platí omezení §12 zák. 361/2000Sb., odstavců 2 a 4

Příklady souprav nad 7 metrů:

 • Naprostá většina souprav spadá do této kategorie. Konrétní příklad soupravy:
  1. - automobil Škoda Fabia hatchback, délka: 3 992 mm
   - přívěs VAPP ECO 2, délka: 3 285 mm
   - délka tažného zařízení od zadní hrany automobilu: 300 mm
   celková délka soupravy: 7 577 mm
  2. - automobil Škoda Octavia combi, délka 4 685 mm
   - přívěs VAPP Profi 5, délka 4 400 mm
   - délka tažného zařízení od zadní hrany automobilu: 300 mm
   celková délka soupravy: 9 385 mm

 

Jízdní souprava do 7 metrů délky

Jízda v pruzích a předjíždění:

 • Pro soupravu motorového vozidla a jednoho přívěsu, jejíž celková délka nepřesáhne 7 metrů platí stejná pravidla, jako pro jízdu osobním automobilem bez přívěsu:
 • Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
 • V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce.

Příklady souprav do 7 metrů:

 • Do této kategorie se vejde minimum souprav, pouze malé automobily s velmi malými přívěsy. Konrétní příklad soupravy:
  1. - automobil Škoda Fabia hatchback, délka: 3 992 mm
   - přívěs VAPP Basic 1, délka: 2 642 mm
   - délka tažného zařízení od zadní hrany automobilu: 300 mm
   celková délka soupravy: 6 934 mm
    
  2. - automobil Volkswagen Polo hatchback, délka 4 053 mm
   - přívěs VAPP Basic 1, délka: 2 642 mm
   - délka tažného zařízení od zadní hrany automobilu: 300 mm
   celková délka soupravy: 6 995 mm

 

Nezkrácené znění §12 zák. 361/2000Sb:

Jízda v jízdních pruzích

(1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

(3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

(4) Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

(6) Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

(7) Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

(8) Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jízdním proudu za sebou.