Nahoru

Sazby silniční daně přívěsů do 3,5 t

Sazby silniční daně řeší zákon č. 16/1993 Sb. Níže jsou uvedené sazby dle aktuálního znění k 31.1.2020. Poslední aktualizace do 31.1.2020 je z 1.6.2017 zák. 63/2017 Sb. 

Roční sazba daně je uvedena v §6, odst. 2. Na základě §6 odst. 6 je tato roční sazba snížena o 48 % na dobu prvních 36 měsíců od data první registrace, následně je na dobu dalších 36 měsíců snížena o 40 % a následně na dobu dalších 36 měsíců je snížena o 25 %. Po těchto obdobích se odvádí daň již v plné výši. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.

Jednonápravový přívěs (Kč/rok od data první registrace)

nejvyšší
povolená
hmotnost
1. až 36.
měsíc
37. až 72.
měsíc
73. až 108.
měsíc
109. a další
měsíc
do 1000 kg 936 1080 1350 1800
1001 - 2000 kg 1404 1620 2025 2700
2001 - 3500 kg 2028 2340 2925 3900
         

Dvou a třínápravový přívěs (Kč/rok od data první registrace)

nejvyšší
povolená
hmotnost
1. až 36.
měsíc
37. až 72.
měsíc
73. až 108.
měsíc
108. a další
měsíc
do 1000 kg 936 1080 1350 1800
1001 - 2000 kg 1248 1440 1800 2400
2001 - 3500 kg 1872 2160 2700 3600
         

Další výjimky a informace k silniční dani najdete v aktuálním znění zákona 16/1993 Sb. Výše uvedený stručný přehled slouží pro rychlou orientaci v problematice a nejsou v něm zahrnuté veškeré výjimky a ustanovení obsažená v zákoně.