Nahoru

Vyjádření k ražbě výrobního čísla do r.v. 2000

Na základě množících se dotazů a požadavků na individuální vyjádření k označování přívěsů VAPP výrobním číslem a VIN kódem v letech 1997 až 2000 jsme vydali níže odkazované prohlášení. Prohlášení opatřené elektronickým podpisem má platnost tištěného podepsaného dokumentu a můžete si ho stáhnout ve formátu pdf po kliknutí na obrázek s náhledem nebo tento odkaz: www.vapp.cz/upload/kc/files/Vyjadreni_vyrobni_cisla_2018_signed.pdf

Následující odkaz vám umožní stáhnutí Věstníku dopravy 5/2016 vydaného Ministerstvem dopravy ČR, který se touto problematikou zabývá: /upload/kc/files/160513_VetsnikDdopravy5-2016.pdf 

a přílohu věstníku obsahující informace pro STK: /upload/kc/files/Prilohac1.doc

Upozorňujeme všechny provozovatele přívěsů, že jakákoliv manipulace se stávajícími identifikátory přívěsu je v rozporu se zákonem. V případě nečitelného, vyrezlého nebo jinak poškozeného výrobního čísla je nutné požádat místně příslušný úřad o povolení ražby VIN náhradní technologií. Úřad v povolení zároveň určí subjekt, který ražbu VIN provede.