Nahoru

Změny parametrů v technickém průkazů přívesů VAPP

      Změny jakýchkoliv údajů v technickém průkazu registrovaného přívěsu může provádět pouze odbor dopravy místně příslušného úřadu/magistrátu. Veškeré informace o možnostech provedení těchto změn si proto vyžádejte na Vašem úřadě.

   I jako výrobce přívěsu nemůžeme u již registrovaného vozidla provádět jakékoliv změny či doplnění v technickém průkazu. K navrhované změně můžeme vydat pouze souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko výrobce, případně se k navrhované změně nevyjadřovat.

   Jedná se zejména o případy, kdy majitel přívěsu požaduje snížit nebo zvýšit nejvyšší technicky přípustnou/ povolenou hmotnost vozidla, případně zamýšlí provést přestavbu vozidla.

UPOZORNĚNÍ: Vystavením souhlasu s provedením změny negarantujeme, že tuto změnu příslušný odbor dopravy skutečně provede. Níže uvedené poplatky jsou spojené pouze s úkonem posouzení žádosti, zaevidování a vystavení stanoviska výrobce. I v případě neúspěchu na odboru dopravy jsou nevratné. Důrazně proto doporučujeme se nejdříve informovat na všechny podrobnosti na odboru dopravy.

Souhlas vystavíme při splnění těchto podmínek:

 • přívěs svými parametry odpovídá požadované změně
 • žadatel zašle čitelnou kopii zadní strany původního technického průkazu, vystaveného výrobcem, fotografie vleku zepředu a zezadu křížem (viz. obrázek), foto VIN na přívěsu a foto štítku
 • žadatel zašle čitelně vyplněnou a podepsanou žádost o vystavení souhlasu, formulář žádosti si stáhněte z tohoto odkazu: Formulář žádosti.pdf
 • v technickém průkazu nejsou dříve provedeny změny bez vědomí výrobce a v rozporu se skutečnými parametry přívěsu
 • u přívěsů starších 10 let je souhlas se zvýšením celkové hmotnosti nebo maximalní povolené rychlosti přívěsu vždy podmíněn výměnou náprav a je vystaven až po jejím doložení

Kdy souhlas vystavit nelze:

 • pokud byla na přívěsu provedena přestavba a přívěs již svým provedením, parametry nebo komponenty neodpovídá původnímu výrobku, resp. homologaci
 • pokud nejsou doloženy výše uvedené doklady nebo je v předložených dokladech jakýkoliv rozpor se skutečností, případně pokud budeme mít pochybnosti o pravosti předložených dokladů
 • vyhrazujeme si právo nevystavit souhlas bez udání důvodu

Jak zaslat požadované dokumenty?

Vyplněnou a podepsanou žádost a kopii technického průkazu zasílejte e-mailem na adresu [email protected]

 

Kolik to stojí a jak stanovisko výrobce dostanu?

Ceny nejčastěji poptávaných úkonů:

 • Vystavení výrobního štítku: 650 Kč bez DPH 21% včetně ražby
 • Vystavení stanoviska výrobce se změnou parametrů /s přestavbou přívěsu: 1500 Kč bez DPH 21%
 • Případná kontrolní prohlídka k vystavení stanoviska se změnou parametrů /s přestavbou přívěsu: 600 Kč bez DPH 21%
 • Zaslání štítku na adresu v ČR na dobírku: viz. aktuální ceny přepravy zobrazené v nákupním košíku e-shopu pro výrobní štítek:
  https://www.vapp.cz/vyrobni-stitky
 • Zaslání stanoviska výrobce v elektronické podobě - zdarma.
 • Stanovisko výrobce, pokud je vystaveno, vkládáme v elektronické podobě zároveň do informačního systému ISTP Ministerstva dopravy, kde je dostupné pod VIN přívěsu i úřadu.

 

Jak dlouho to trvá?

Žádosti zpracováváme jednou za týden, souhlas by jste tedy měli obdržet do pracovních 10 dnů.

 

Co je v souhlasu uvedeno?

Vzorový text souhlasu se zvýšením celkové hmotnosti přívěsu:

"Jako výrobce výše uvedeného přívěsu souhlasíme se zvýšením jeho nejvyšší technicky přípustné/povolené (dříve celkové) hmotnosti ze stávajících ............ kg na ......... kg, provozní (dříve pohotovostní) hmotnost přívěsu zůstane zachována ........ kg. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu bude ........... kg.
Zároveň tímto potvrzujeme, že veškeré komponenty, které byly při výrobě přívěsu použity, zejména pak nápravy v kompletu s nájezdovou brzdou, odpovídají nejvyšší technicky přípustné/povolené hmotnosti ........ kg.

Toto vyjádření je vystaveno na základě žádosti majitele dle dostupné dokumentace nebo provozovatele přívěsu a žádným způsobem nehodnotí aktuální technický stav vozidla."