Nahoru

Změny parametrů v technickém průkazů přívesů VAPP

     

      Změny jakýchkoliv údajů v technickém průkazu registrovaného přívěsu může provádět pouze odbor dopravy místně příslušného úřadu/magistrátu. Veškeré informace o možnostech provedení těchto změn si proto vyžádejte na Vašem úřadě.

Jako výrobce přívěsu můžeme pouze vystavit souhlas s provedením těchto změn, žádné záznamy do technického průkazu registrovaného vozidla provádět nemůžeme. 

Jedná se zejména o případy, kdy majitel přívěsu požaduje snížit nebo zvýšit nejvyšší technicky přípustnou/ povolenou hmotnost vozidla.

 

UPOZORNĚNÍ: Vystavením souhlasu s provedením změny negarantujeme, že tuto změnu příslušný odbor dopravy skutečně provede. Níže uvedené poplatky jsou spojené pouze s úkonem vystavení souhlasu a v případě neúspěchu na odboru dopravy jsou nevratné. Důrazně proto doporučujeme se nejdříve informovat na všechny podrobnosti na odboru dopravy.

 

Souhlas vystavíme při splnění těchto podmínek:

  • přívěs svými parametry odpovídá požadované změně
  • žadatel zašle čitelnou kopii obou stran původního technického průkazu, vystaveného výrobcem
  • žadatel zašle čitelně vyplněnou a podepsanou žádost o vystavení souhlasu, formulář žádosti si stáhněte z tohoto odkazu: Formulář žádosti.pdf
  • v technickém průkazu nejsou dříve provedeny změny bez vědomí výrobce a v rozporu se skutečnými parametry přívěsu
  • u přívěsů starších 10 let je souhlas se zvýšením celkové hmotnosti přívěsu vždy podmíněn výměnou náprav a je vystaven až po jejím doložení

Kdy souhlas vystavit nelze:

  • pokud byla na přívěsu provedena přestavba a přívěs již svým provedením nebo parametry neodpovídá původnímu výrobku
  • pokud nejsou doloženy výše uvedené doklady nebo je v předložených dokladech jakýkoliv rozpor se skutečností, případně pokud budeme mít pochybnosti o pravosti předložených dokladů
  • vyhrazujeme si právo nevystavit souhlas bez udání důvodu

Jak zaslat požadované dokumenty?

Vyplněnou a podepsanou žádost a kopii technického průkazu zasílejte e-mailem na adresu info@vapp.cz

 

Kolik to stojí a jak souhlas dostanu?

Za vystavení souhlasu účtujeme poplatek 455, - Kč včteně DPH, pokud je spolu se souhlasem vystaven i nový výrobní štítek, je cena 600,- Kč včetně DPH. Souhlas zašleme na doručovací adresu, uvedenou v žádosti, přepravní službou. Daňový doklad je přiložen v zásilce. Přepravné neúčtujeme.

 

Jak dlouho to trvá?

Žádosti zpracováváme jednou za týden, souhlas by jste tedy měli obdržet do pracovních 10 dnů.

 

Co je v souhlasu uvedeno?

Vzorový text souhlasu se zvýšením celkové hmotnosti přívěsu:

"Jako výrobce výše uvedeného přívěsu souhlasíme se zvýšením jeho nejvyšší technicky přípustné/povolené (dříve celkové) hmotnosti ze stávajících ............ kg na ......... kg, provozní (dříve pohotovostní) hmotnost přívěsu zůstane zachována ........ kg. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu bude ........... kg.
Zároveň tímto potvrzujeme, že veškeré komponenty, které byly při výrobě přívěsu použity, zejména pak nápravy v kompletu s nájezdovou brzdou, odpovídají nejvyšší technicky přípustné/povolené hmotnosti ........ kg.

Toto vyjádření je vystaveno na základě žádosti majitele dle dostupné dokumentace nebo provozovatele přívěsu a žádným způsobem nehodnotí aktuální technický stav vozidla."