Nahoru

Změny parametrů v technickém průkazů přívesů VAPP

     

      Změny jakýchkoliv údajů v technickém průkazu registrovaného přívěsu může provádět pouze odbor dopravy místně příslušného úřadu/magistrátu. Veškeré informace o možnostech provedení těchto změn si proto vyžádejte na Vašem úřadě.

Jako výrobce přívěsu můžeme pouze vystavit souhlas s provedením těchto změn, žádné záznamy do technického průkazu registrovaného vozidla provádět nemůžeme. 

Jedná se zejména o případy, kdy majitel přívěsu požaduje snížit nebo zvýšit nejvyšší technicky přípustnou/ povolenou hmotnost vozidla.

 

UPOZORNĚNÍ: Vystavením souhlasu s provedením změny negarantujeme, že tuto změnu příslušný odbor dopravy skutečně provede. Níže uvedené poplatky jsou spojené pouze s úkonem vystavení souhlasu a v případě neúspěchu na odboru dopravy jsou nevratné. Důrazně proto doporučujeme se nejdříve informovat na všechny podrobnosti na odboru dopravy.

 

Souhlas vystavíme při splnění těchto podmínek:

 • přívěs svými parametry odpovídá požadované změně
 • žadatel zašle čitelnou kopii obou stran původního technického průkazu, vystaveného výrobcem, fotografie vleku zepředu a zezadu křížem (fiz obrázek), foto VIN na přívěsu a foto štítku
 • žadatel zašle čitelně vyplněnou a podepsanou žádost o vystavení souhlasu, formulář žádosti si stáhněte z tohoto odkazu: Formulář žádosti.pdf
 • v technickém průkazu nejsou dříve provedeny změny bez vědomí výrobce a v rozporu se skutečnými parametry přívěsu
 • u přívěsů starších 10 let je souhlas se zvýšením celkové hmotnosti přívěsu vždy podmíněn výměnou náprav a je vystaven až po jejím doložení

Kdy souhlas vystavit nelze:

 • pokud byla na přívěsu provedena přestavba a přívěs již svým provedením nebo parametry neodpovídá původnímu výrobku
 • pokud nejsou doloženy výše uvedené doklady nebo je v předložených dokladech jakýkoliv rozpor se skutečností, případně pokud budeme mít pochybnosti o pravosti předložených dokladů
 • vyhrazujeme si právo nevystavit souhlas bez udání důvodu

Jak zaslat požadované dokumenty?

Vyplněnou a podepsanou žádost a kopii technického průkazu zasílejte e-mailem na adresu [email protected]

 

Kolik to stojí a jak souhlas dostanu?

Ceny nejčastěji poptávaných úkonů:

 • vystavení výrobního štítku: 650 Kč bez DPH včetně ražby
 • vystavená souhlasu se změnou parametrů /s přestavbou přívěsu: 376 Kč bez DPH
 • kontrolní prohlídka k vystavení souhlasu se změnou parametrů /s přestavbou přívěsu: 600 Kč bez DPH
 • zaslání štítku/souhlasu na adresu v ČR na dobírku: 118 Kč bez DPH, při platbě předem 84 Kč bez DPH

 

Jak dlouho to trvá?

Žádosti zpracováváme jednou za týden, souhlas by jste tedy měli obdržet do pracovních 10 dnů.

 

Co je v souhlasu uvedeno?

Vzorový text souhlasu se zvýšením celkové hmotnosti přívěsu:

"Jako výrobce výše uvedeného přívěsu souhlasíme se zvýšením jeho nejvyšší technicky přípustné/povolené (dříve celkové) hmotnosti ze stávajících ............ kg na ......... kg, provozní (dříve pohotovostní) hmotnost přívěsu zůstane zachována ........ kg. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu bude ........... kg.
Zároveň tímto potvrzujeme, že veškeré komponenty, které byly při výrobě přívěsu použity, zejména pak nápravy v kompletu s nájezdovou brzdou, odpovídají nejvyšší technicky přípustné/povolené hmotnosti ........ kg.

Toto vyjádření je vystaveno na základě žádosti majitele dle dostupné dokumentace nebo provozovatele přívěsu a žádným způsobem nehodnotí aktuální technický stav vozidla."